27 januari, contactavond. Wintergasten en vogeltrek.

Dit bericht is geplaatst in Contactavond op door .

Lezing wintergasten en vogeltrek. Vrijdag 27 januari.

Twee maal per jaar voltrekt zich in vogelland een bijzonder fenomeen: de trek.

In het najaar trekken veel vogels van noord naar zuid en in het voorjaar van zuid naar noord.

We weten steeds meer over het hoe en waarom van deze massale verplaatsing. Dacht men vroeger

dat zwaluwen in modderpoelen de winter doorbrachten, heden ten dage weten we door

moderne technieken veel meer over hun ware winterkwartieren. Maar nog niet alle raadsels zijn

opgelost!

Er zijn vogelsoorten die gigantische afstanden afleggen terwijl andere soorten niet verder trekken

dan de vorstgrens.

In de lezing wordt ingegaan op het waarom van de vogeltrek,  gevaren onderweg,

klimaatverandering en welke speciale aanpassingen vogels in staat stellen de trek tot een goed einde

te brengen.

Uiteraard komen vogels aan bod die we deze winterperiode in ons land kunnen zien.

Laat u verrassen door de bijzondere prestaties die vogels leveren tijdens de trek en geniet van

de soorten die ons land opzoeken om hier de winter door te brengen.