v.v. De Diamantvink

Vogelvereniging Kaag & Braassem

Clubblad


Lid worden

De tentoonstellingen

wilco

Wilco Hogenboom

Voorzitter T.T. commissie
Telefoon: 071 3312093
ttcommissie@diamantvink.nl
Klik hier voor tentoonstellingsuitslagen De T.T.-Commissie

 

INSCHRIJVEN VOOR DE TENTOONSTELLING

Bij dit clubblad zit een losse bijlage met het inschrijfformulier voor onze komende tentoonstelling en het tentoonstellingsreglement.
Omdat wij dit jaar de tentoonstelling twee weken eerder houden treft u het inschrijfformulier nu al aan bij het clubblad van september.

Dit jaar, en in 2019 en 2020, combineren wij onze onderlinge tentoonstelling met de rayontentoonstelling. Hiermee verwachten wij weer een mooie tentoonstelling te kunnen organiseren met een grote verscheidenheid aan vogels. Om dat te kunnen realiseren zijn de vogels van onze eigen leden natuurlijk ook erg belangrijk. Vandaar dat wij als tentoonstellingscommissie en bestuur hopen dat u met veel vogels meedoet aan de tentoonstelling. Net als vorig jaar hebben wij het inschrijfgeld daarom weer erg laag gehouden. U betaalt maar € 1,00 per vogel. Wellicht dat er hierdoor ook weer wat meer vogels worden ingestuurd.

Leden van De Diamantvink die meedoen met vogels in de rayontentoonstelling spelen met deze zelfde vogels mee in de onderlinge show. De vogels voor de rayontentoonstelling worden ingeschreven via een apart inschrijfformulier. Dit gaat via de bestuursleden van de rayonverenigingen. Voor de overige vogels die u wilt inbrengen gebruikt u dan het inschrijfformulier dat u in dit clubblad aantreft. Zoals gezegd doen al uw vogels dan mee aan de onderlinge tentoonstelling.

Voor onze vereniging zal Jan Hoogenboom de inschrijving voor de rayontentoonstelling weer regelen.

Het inschrijfformulier is ongeveer gelijk aan vorig jaar. Enkele aandachtspunten voor het invullen zijn:

  • U kunt van 1 soort vogel meerdere vogels inschrijven op 1 regel door in de verschillende kolommen aan te geven hoeveel vogels u inschrijft. Wilt u in dat geval in de kolom “Verzekerd bedrag” wel het totaal bedrag voor alle vogels van die regel vermelden.
  • Wilt u bij “Eigen kooien” aangeven hoeveel vogels u brengt in uw eigen tentoonstellingskooien. Indien u zowel vogels in een universeelkooi als vogels in een parkietenkooi inzendt wilt u dan ook aangeven welk type eigen kooien u heeft.
  • Wilt u bij “Voorkeur voor Beker / Waardebon” aangeven waar u voorkeur naar uit gaat als u een prijs wint. Waar ook nog wel eens voor gekozen wordt is dat men wel een kampioensprijs wil ontvangen en voor de overige prijzen kiest voor bonnen. Wilt u dat ook schrijf er dan achter “Beker alleen bij kampioen”.
  • Bij “Ereprijs” heeft u de mogelijkheid om een extra bedrag aan inschrijfgeld te betalen wat door de vereniging besteedt wordt aan een bijzondere prijs.
  • Heeft uw vogel speciaal voer nodig geef dit dan aan op het formulier. Bij het inbrengen van de vogels kunt u dit voer dan afgeven aan Jos v/d Meer. Hij zal dit dan verder regelen.

Het inschrijfformulier kunt u tezamen met het verschuldigde inschrijfgeld inleveren bij Bas Droogh, Schoener 16 te Oude Wetering. Ook kunt u het verschuldigde inschrijfgeld overmaken op bankrekening NL76.RABO.0355.9620.12 t.n.v. De Diamantvink.

Daarnaast zijn er ook twee mogelijkheden om het formulier in te leveren in ons clubgebouw. Dit kan tijdens de vogelbeurs op zaterdag 13 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur en op zaterdagmiddag 20 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur. Deze middag zijn er ook mensen van de tentoonstellingscommissie aanwezig die u kunnen helpen bij het invullen van het formulier. Mocht u het formulier kwijt zijn, in het clubgebouw zijn dan extra formulieren aanwezig.

Het inschrijfformulier moet dus uiterlijk zaterdag 20 oktober om 16.00 uur zijn ingeleverd.

Wij hopen op een show met veel vogels en rekenen op u.
Hieronder vindt u nog de bestanden die u kunt gebruiken bij uw inschrijving.

Eerst de onderlinge TT van v.v. “De Diamantvink”.

reglement onderlinge

inschrijfformulier 2018 senioren

inschrijfformulier 2018 jeugd

Voor de rayon TT zijn het de volgende bestanden.

Reglement Rayon TT 2018

inschrijfformulier 2018 rayon senioren

inschrijfformulier 2018 rayon jeugd

 

 

Namens de tentoonstellingscommissie en bestuur,

Wilco Hogenboom