v.v. De Diamantvink

Vogelvereniging Kaag & Braassem

Clubblad


Lid worden

De tentoonstellingen

Tentoonstelling 2021

Afgelopen 2 jaar heeft ieder kunnen genieten van de eigen vogels. Waar de tentoonstelling 2020 op het allerlaatste moment werd geannuleerd, zijn de vooruitzichten voor dit jaar goed.

Hopelijk heeft ieder een goede kweek gehad zodat we de resultaten kunnen zien op de tentoonstelling.

De vooruitzichten zijn zo goed dat verenigingen uit ons rayon ook de vogels kunnen inzenden. Natuurlijk zijn er ook weer prijzen te winnen. Zowel met onze gevleugelde vrienden als met de jaarlijkse andere activiteiten.

De vraag is nog wel of echt alle activiteiten een doorgaan kan hebben. Gezien de omstandigheden van het corona virus is er een kleine kans dat onze tentoonstelling anders zal worden ingericht.

Wij hopen dat we dit jaar meer inzenders kunnen verwelkomen en het totaal van 467 topvogels van 2019 te evenaren cq te overtreffen.

Een show kan alleen slagen  met inzenders, vrijwilligers en sponsors.

Enkele belangrijke data zijn:

Zaterdag        23 oktober om 16:00 uur sluiting inschrijving in het clubgebouw.

Woensdag     17 november    Inbrengen van de vogels

Donderdag    18 november    Keuring

Vrijdag           19 november   Opening om 20.00 uur

Zaterdag       20 november     Zaal open en in de avond bingo

Zondag          21 november    Zaal open en einde middag uitkooien

Wij willen er weer een mooie show van maken en hopen in ieder geval op zoveel mogelijk inzenders met zoveel mogelijk vogels.

Met vriendelijke groet,

Namens de T. T. –commissie en het bestuur, Henry van Rijn

inschrijfformulier 2021 senioren
reglement onderlinge 2021

inschrijfformulier 2021 jeugd rayon
inschrijfformulier 2021 senioren rayon
reglement rayon 2021