Extra nieuwsbrief N.B.v.V.

Dit bericht is geplaatst in NBvV op door .

Extra bulletin september 2016

Al tientallen jaren zijn wij als vogelliefhebbers gewend om vogels van allerlei pluimage te fokken. Door onder andere hybridisatie en doorfokken
met genetisch vast te leggen eigenschappen zijn zo vogels ontstaan, die in veer, vorm en gedrag afwijkend zijn. De meeste vogels zijn stilaan
in het vraagprogramma van de NBvV terecht gekomen. Bij elke tentoonstelling komen we deze vogels nu tegen. De ene bezoeker vindt het
fantastisch, de andere vindt het maar niets. Dat kan en mag, want meningen verschillen. De één kweekt vanwege idealistische doelen en de
ander vanwege commerciële achtergronden. Hoe het ook zij, verschillende ideeën zullen er altijd blijven, dat is van nu en alle tijd.
De laatste jaren veranderen echter de gedachten m.b.t. het houden van vogels. Groeperingen of we dat nu leuk vinden of niet, vinden iets van
onze hobby. Sommigen vinden dat onze hobby ingeperkt, dan wel gestopt moet worden. Ook dit is niet nieuw. In landen om ons heen zijn al
vergaande maatregelen afgekondigd m.b.t. het houden en kweken van vogels. Zie bijvoorbeeld bij onze Oosterburen.
Bewust van de gevaren, als wij als organisatie zelf geen initiatieven gaan nemen m.b.t. onze hobby, zijn door het NBvV bestuur diverse activiteiten
en acties in gang gezet, dit om zodoende onze hobby in lengte van jaren uit te kunnen blijven oefenen. Zo kennen wij inmiddels voorschriften
op het gebied van vogelmarkten en is er een commissie Dierenwelzijn en Wetgeving in het leven geroepen. Deze heeft al meermalen duidelijke
adviezen gegeven op gebied van de positief lijst, het fokbeleid NBvV, het hobbymatig fokken en de uitgifte van een boek vogelverzorging
verzorgd. Vooral de vele gesprekken op politiek- en beleidsniveau door deze commissie, boden een uitstekende kans om onze organisatie van
een goede kant te laten zien. Daarnaast kon de NBvV door opgelegde maatregelen en interne acties m.b.t. de vogelhobby haar goede intenties
tot het houden van vogels weer geven. Dit was en is noodzakelijk om te voorkomen dat wij maatregelen opgelegd krijgen, waarbij onze organisatie
geen inbreng meer heeft.
Op de bondsraadvergadering van 24 september 2016 zijn door de bondsraad opnieuw een aantal regelingen, welke mee moeten helpen aan
goede regulering, vastgesteld o.a.:
– Het beleid m.b.t. het hobbymatig fokken met kooi- en volièrevogels.
– De Regeling standaardcommissie.
– De Erkenningsregeling voor een nieuwe kleurmutatie of een nieuw ras.
U kunt ze binnenkort vinden op de site van de NBvV.
Het stilaan toevoegen aan het vraagprogramma NBvV van gefokte vogels is vanaf heden niet meer toegestaan. Om vogels erkend te krijgen
dient een procedure gevolgd te worden. Deze is beschreven in de Erkenningsregeling en dient te voldoen aan voorwaarden. Zo gaan we als
NBvV de hand houden aan allerlei toevoegingen van fokresultaten aan ons TT programma bestand en aan de ethische kant met betrekking tot
het houden van vogels. Controle en toezicht is daarom belangrijk.
De Bondsraad heeft op 24 september daarnaast nog een belangrijke beslissing genomen op dat gebied. Alle vogels welke tot op heden op het
vraagprogramma staan, zullen hierop blijven staan, tenzij in de toekomst van hogerhand anders beslist gaat worden (de streep is getrokken tot
1 januari 2016). Echter, gelet op het beleid van de NBvV ten aanzien van dierenwelzijn, maar ook op grond van ethische afwegingen is het
showen van alle nieuw gefokte soorten en rassen van vogels met buitenissige kenmerken, met name in de vederstructuur en uitingen van deze
bevedering, niet meer toegestaan op NBvV shows.
Het huidige vraagprogramma geeft echter ruimte tot het inzenden van dergelijke vogels in de klasse “niet erkende mutaties en kleuren”.
De mogelijkheid is derhalve aanwezig dat bij een inschrijving een dergelijke inschrijving aan de aandacht van een organisatie ontsnapt. De
bondsraad heeft derhalve het bestuur van de KMV opgedragen, de keurmeesters te instrueren dat vogels met buitenissige kenmerken, NIET
gewaardeerd mogen worden. Immers een waardering, hoe laag ook, geeft een status aan een dergelijke vogel.
De bondsraad hecht waarde aan een duidelijke communicatie en uitvoering van haar visie. Een dergelijk besluit zal bijdragen aan het ethisch
verantwoord omgaan met onze vogels en haalt zo de wind uit de zeilen van degenen die onze hobby mogelijk GEEN warm hart toedragen.
Bondsraad NBvV