Afgelasting Nationale TT S.N.G.N. (Gouldamadine)

Dit bericht is geplaatst in Tentoonstelling op door .

Afgelasting Nationale SNGN TT te Elst

De Corona crisis raakt ons allemaal. De gevolgen op persoonlijk, economisch en sociaal vlak zijn voor langere tijd merkbaar.  De richtlijnen die gegeven worden vanuit de overheid volgen wij als Speciaalclub. De veiligheid van onze leden heeft prioriteit. Een groot gedeelte van onze leden valt onder de zo genoemde “kwetsbare groep”,  onder andere door hun leeftijd.

Wij hebben dan ook moeten besluiten de Nationale Gouldamadine Tentoonstelling, welke gehouden zou worden van 5 t/m 10 oktober, voor dit jaar helaas af te lasten. Vanuit de richtlijnen dienen allerlei sluitende protocollen opgemaakt te worden en na beoordeling van deze zou de vergunning aangevraagd kunnen worden. Diverse protocollen zijn moeilijk voor ons om sluitend te krijgen.

Ook een verhuizing naar een andere locatie brengt problemen met zich mee, niet alleen financieel en organisatorisch, maar ook hier dienen de protocollen sluitend te zijn. De beperkingen vanuit de RIVM richtlijnen kunnen wij niet realiseren, waardoor geen protocollen en dus ook geen vergunning mogelijk wordt.

De 1.5 meter afstand is niet haalbaar gezien het aantal keurmeesters, voordragers en administratie medewerkers die nodig zijn om de show te realiseren. Daarnaast zou ook het aantal wedstrijdvogels drastisch moeten worden teruggebracht. Het aantal bezoekers moet tot een minimum worden beperkt. En wat te denken van het inbrengen en uitkooien van de vogels.

Wij richten ons vizier nu op 2021. De Nationale Gouldamadine Tentoonstelling zal dan worden gehouden van 4 t/m 9 oktober 2021. Het is dan ook mogelijk om vogels in te zenden van de laatste 3 jaren. Laten we er dan samen iets moois van maken!

Het is jammer maar het is nu eenmaal niet anders. De gezondheid van onze leden staat voorop.

Het bestuur van de SNGN.