COM Zwolle nieuwsbrief 6

Dit bericht is geplaatst in NBvV,Tentoonstelling op door .
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor een aantal zaken omtrent het inschrijven van wedstrijdvogels, de aankoop van E-tickets, de catalogus en Gala-kaarten. Ook is er aandacht voor de Helpdesk die u kunt raadplegen tijdens het inschrijven. Veel leesplezier.

Verkoopklasse leden NBvV
De inschrijving voor de vogelverkoopklasse is per 1 november 2018 geopend. De inschrijving gaat op dezelfde wijze en via een soortgelijk systeem als dat wat u gewend bent bij de Nederlandse Kampioenschappen.
Er geldt hierbij echter wel een maximum van 20 kooien per persoon. Er is echter één verschil met de Nederlandse Kampioenschappen, u hoeft geen inzender van vogels tijdens de wedstrijd op de Mondial te zijn. U kunt maximaal 1 koppel per TT kooi inschrijven. Grote parkieten maximaal 1 koppel per kistkooi of in een vluchtje. U kunt dit aangeven in het systeem. U kunt vogels inschrijven van de gevraagde jaren, zoals vermeld in het vraagprogramma NBvV.

Bij inschrijving zijn eenmalig € 5,00 administratiekosten en 10 % provisie van het verkoopbedrag bij inschrijving verschuldigd (tot een maximum van € 100 per vogel). De inschrijving is mogelijk van 1 november tot 10 december 2018 (of sluit eerder indien het maximum is bereikt) via verkoop.mondial2019.nl. U kunt deze link ook vinden op de site com.mondial2019.nl/verkoop > inschrijven hier.

Let op! Na opgave is uw inschrijving definitief, waarna een automatisch incasso plaats gaat vinden (u kunt nadat u uw inschrijving afgesloten hebt niets meer wijzigen). Let wel, in verband met beperkte ruimte is vol=vol. De verkoop van deze vogels zal plaatsvinden op dezelfde wijze als op het NK, door medewerkers van de NBvV.

Indien u alleen vogels inschrijft voor de verkoopklasse geeft dat GEEN recht op gratis toegang tot de Mondial 2019, dan wel recht op gratis parkeren. De niet verkochte vogels dienen op zondag 13 januari 2019 weer afgehaald te worden voor 14.00 uur. Na afloop van de Mondial wordt het geld van de verkochte vogels door de NBvV op uw bankrekening overgemaakt.

E-tickets
Vanaf heden is het tevens mogelijk om online entreekaarten te bestellen. Voor het bestellen van E-tickets gaat u naar de site com.mondial2019.nl/toegangsprijzen. Er worden geen groepskortingen gegeven, ook is het niet mogelijk om andere soorten van reductie te krijgen. Medewerkers krijgen beperkt gratis toegang als ze voldoen aan de hierbij geldende richtlijnen. Indien u gebruik maakt van een E-ticket voorkomt dat lang wachten en in de rij staan, want u mag gebruik maken van een “fast lane”.

Catalogus
Catalogi kunnen in de IJsselhallen worden gekocht op diverse verkooppunten. Deze kunt u niet online bestellen.

Inschrijving wedstrijdvogels
De wijze waarop e.e.a. gaat plaatsvinden zal u zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt worden. E.e.a. kan vanaf 15 november 2018, sluiting is 16 december 2018.

Inschrijving Gala avond
Voor de gala avond op 12 januari kan per 1 december ingeschreven worden. Ook dit gaat via de site van www.com.mondial2019.nl. Nader bericht hieromtrent volgt.

Wijziging Vraagprogramma Mondial 2019
Het bestuur van de COM heeft besloten om v.w.b. gevraagde combinaties bij zebravinken geen maximum aan combinatie kleuren meer te stellen.
Het vraagprogramma kent voor meeste groepen, in tegenstelling tot het NBvV-programma, alleen Enkelingen en Stammen, maar geen “Stellen”. Alleen bij de Waterslagers en Harzers kunnen ook Stellen ingeschreven worden.

Helpdesk
Wanneer het systeem open gaat voor het inschrijven van de wedstrijdvogels zal blijken dat het systeem veel overeenkomsten heeft met de wijze van inschrijven zoals u dat gewend bent. Mocht dit niet lukken, dan kunt u de Helpdesk bellen.

Voor technische vragen kunt u contact zoeken met;

Ruiter Age age.ruiter@home.nl 0513-416563/06-13103138
Castermans, Ton castermans@planet.nl 0575-524313/06-13416290
Papenborg, Willy willypapenborg@ziggo.nl 053-4304261 (18 tot 23.00 uur)
     
Voor vogelvragen kunt u contact zoeken met
Europese Cultuurvogels 
Bennie Horsting benahorsting@concepts.nl 0575-552780/06-30240485
Kanaries    
Henk Jansen henk.fmjansen@ziggo.nl 0416-372155/06-19931488
Kromsnavels    
Rien Steenbakkers riensteenbakkers@home.nl 0413-291117/06-23320514
Exoten, Duiven en Grondvogels
Bart Braam bartbraam@planet.nl 0481-462507/06-23938599

NB. Het heeft geen zin om het bondsbureau te bellen, want we werken met het Portugese Inschrijfsysteem.

Veel succes met inschrijven!

De Mondial commissie