Contributieverhoging.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized op door .

Contributie 2020

Zo tegen het eind van het jaar wil ik jullie erop attent maken, dat de  rekening voor de contributie 2020  in januari er weer aankomt.
Omdat de bond de contributie met € 2,- verhoogd, zal dit dan ook doorberekend worden.

Een paar jaar geleden was hiervan al sprake en hebben we in de jaarvergadering toen met elkaar afgesproken dat we dan mee zouden gaan met de verhoging. Nu is het dan zover.

De contributie zal dan zijn voor seniorleden € 38,-  en voor jeugdleden € 22,-.
Voor de gastleden blijft het € 18,- want daar hoeven we niets van aan de bond af te dragen.

Ik hoop dat  ik jullie hiermee voldoende hebt geïnformeerd
Voor degene die een automatische incasso heeft, die zal rond 25 januari worden afgeschreven.
De andere kunnen begin januari er een rekening van verwachten.

Ik hoop dat iedereen zo snel mogelijk betaald, want ook wij moeten de contributie aan de bond op tijd betalen.

Alvast vriendelijk dank.
De penningmeester Jan Hoogenboom