Mondeal 2019 te Zwolle, 1e nieuwsbrief

Dit bericht is geplaatst in Tentoonstelling op door .
In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor een aantal zaken die betrekking hebben op de voorbereidingen op de Mondial. Voor het realiseren van een succesvolle show moet ontzettend veel werk verzet worden. De voorbereidingscommissie is dan ook al meer dan een jaar bezig.

In grote lijnen staat de show nu in de steigers en zijn we met de invulling van de details bezig.
Zo is de plattegrond van het commerciële deel en het wedstrijd gedeelte van de show inmiddels klaar. Op de website kunt u een plattegrond met de globale indeling vinden. Het commerciële deel vindt u in de IJsselhal, de oude koepelhal, en de wedstrijd in AA-hal en de Diezehal, de rechthoekige hal. In het middengedeelte van het complex komt o.a. de vogelverkoop voor NBvV- leden. Commerciële verkopers, of afdelingen die samen een stand willen huren, vinden een plekje in de IJsselhal.

De entrée is tijdens de Mondial niet in het midden van het complex, maar aan het begin van de IJsselhal.
Om de show succesvol te maken moet er zoals gezegd nog heel veel praktische zaken uitgevoerd worden. Daar hebben we uiteraard veel vrijwilligers bij nodig. In deze nieuwsbrief geven we u een indruk van de werkzaamheden. Mocht u uw steentje bij willen dragen, dan kan dat binnenkort via een opgaveformulier welke via de website en een nieuwsbrief verspreid zullen worden.

Opbouwschema van de show

Om op tijd klaar te zijn voor de ontvangst van de vogels is het noodzakelijk dat alle materialen uiterlijk 20 december in de Dieze-hal moeten zijn. Vrijdag 21 en zaterdag 22 december is de start van allerlei opbouwactiviteiten. De wedstrijdhallen zijn dan al uitgelijnd, klaar om de stellingen te kunnen plaatsen. Van onze Belgische collega-bonden, de KBOF en de AOB lenen we stellingen die voorzien zijn van licht. Onze eigen stellingen zijn ook voorzien van eigen licht. De Bondsraad heeft besloten om voor alle stellingen verlichting aan te schaffen.
De opstelling van de vogels in de AA-hal is gelijk aan de opstelling als NK2018. De kanaries dus aan de rechterzijde en de tropen en kleine parkieten aan de linkerkant. De Europese cultuurvogels, grote parkieten, duiven en grondvogels zullen in de Diezehal geplaatst worden.
Wanneer de stellingen op hun plek staan, moeten duizenden kooien gevouwen worden. COM schrijft voor dat de vogels in kartonnen kooien gehuisvest worden. Dit geldt uiteraard niet voor de knagers. In het vraagprogramma staat straks beschreven welke groepen dat zijn. Het vouwen van de kooien is een hele klus, maar gelukkig is de kartonnen kooi inmiddels zover doorontwikkeld, dat dit snel en eenvoudig gaat.
Zowel aan de kant van de kanaries als aan de kant van de tropen gaan we beginnen met het vouwen van de kooien en het plaatsen van de stellingen. Op zondag zijn er geen activiteiten, maar op maandag voor de Kerst maken we de klus af.
Op donderdag na de Kerst gaan we dan weer met frisse moed verder met de inrichting van de verkoopafdeling en de wedstrijdruimte van de zangvogels, die in ruime kleedkamers in de IJsselhal gehuisvest worden. De opbouw is dan afgerond en we zijn dan klaar om de vogels te ontvangen.
Het wordt een hele klus, maar vele handen maken licht werk.

Vraagprogramma

Het COM -vraagprogramma heeft haar eigen indeling. Dit wijkt duidelijk af van ons eigen vraagprogramma, bijvoorbeeld de indeling en volgorde van groepen en klassen en hoeveel jaar een bepaalde vogelgroep als EK ingestuurd mag worden. We werken nog aan de vertaling van het vraagprogramma en zodra dit klaar is, plaatsen we deze op de website. We verwachten veel vragen over het vraagprogramma en zullen t.z.t. een helpdesk inrichten. Houdt de website in de gaten.

Verkoop van vogels

Leden van de NBvV kunnen vogels te koop aanbieden op de Mondial. Liefhebbers die wel eens een Mondial bezocht hebben, weten dat het rondom de verkoopvogels meestal het drukst is. We verwachten dan ook dat er veel belangstelling zal zijn van liefhebbers om hun vogels te verkopen, met als gevolg een grote verkoopklasse. Om dit goed te stroomlijnen zullen we een limiet instellen. Per inschrijving accepteren we maximaal 20 kooien met maximaal twee vogels per kooi. De afdracht, ook als de vogels niet verkocht worden, is zoals gebruikelijk 10% van de vraagprijs. Ook niet- inzenders kunnen vogels aanbieden. Het inschrijven voor de wedstrijdvogels gaat niet via het gebruikelijke systeem van de NBvV, maar het COM inschrijfprogramma. Verkoopvogels inschrijven gaat wel via ons eigen systeem en aangezien we beide systemen niet kunnen koppelen, zijn beide inschrijvingen gescheiden en brengt dit extra werk mee voor onze ICT-beheerder. Vandaar dat we per inschrijving van verkoopvogels € 5 administratiekosten moeten rekenen.
De vogels worden gehuisvest in kartonnen kooien. Wanneer een vogel verkocht wordt, is het mogelijk voor de koper om de kooi er voor € 2,50 bij te kopen. In de IJsselhal staan de commerciële verkopers van vogels, veelal uit het buitenland afkomstig. Het staat leden of afdelingen vrij om ook een standruimte te huren. Op de website vindt u informatie over de mogelijkheden.
In het kader van dierenwelzijn hanteert de organisatie dezelfde regels als tijdens het NK. Op de website staan voorbeelden van wat wel en niet acceptabel is. Tijdens de Mondial houden speciaal aangestelde surveillanten doorlopend toezicht op naleving van de regels, zoals de NBvV deze opgesteld heeft.

Vrijwilligers

De NBvV heeft een grote groep van vrijwilligers die jaarlijks actief is op Vogel. Ook tijdens de Mondial rekenen we op hun hulp. Voor de Mondial hebben we echter extra hulp nodig, met name tijdens de opbouw rondom de kerstdagen en bij het opruimen na de show. De huidige groep vrijwilligers is te klein om deze klus te klaren, vandaar een oproep om te komen helpen.
Binnenkort verschijnt via een nieuwsbrief en op de website een opgaveformulier voor de vrijwilligers. In aanloop van de show hebben we kooienvouwers, stellingopbouwers, heftruckchauffeurs, en stickerplakkers nodig.
Tijdens de show hebben we in beperkte mate extra medewerkers nodig, zoals verkeersregelaars, toezichthouders, voordragers, kassamedewerkers, enz. Hoe we de nachtbewaking, BHV, en EHBO gaan regelen is nog niet bekend, mogelijk dat daar ook een oproep voor komt.

Website

Houdt de website in de gaten voor het laatste nieuws en meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief. U bent dan van het laatste nieuws op de hoogte. https://com.mondial2019.nl

In de volgende nieuwsbrief volgt informatie over het inschrijven van de wedstrijdvogels en alles wat daar mee samenhangt