Mondial 2018 – 2019

Dit bericht is geplaatst in Tentoonstelling op door .
Mondial 2018 Cesena (Italië) zit er weer op. Wat een geweldige show, een record aantal vogels en een prachtig aantal Nederlandse prijswinnaars in Italië. Het is logisch dat het organiserend land wat zoveel vogels in heeft gezonden, flink grossiert in prijzen. Maar gezien de resultaten van de Nederlandse inzendingen mogen we meer dan tevreden zijn. Met een grandioze 5e plek in het landenklassement kunnen we met recht trots zijn. Het aantal Nederlandse prijswinnaars was percentagegewijs beter dan het organiserende land zelf.

Het organiserend comité Mondial 2019 heeft op zaterdag 20 januari 2018 de COM vlag uit handen van President-General COM Dhr. Carlos Ramoa in ontvangst genomen. In een bijeenkomst met het COM bestuur heeft hij zijn vertrouwen uitgesproken in het comité COM Mondial 2019 en hij heeft er alle vertrouwen in dat ook Zwolle een succes gaat worden. Wij hoeven geen records te verbreken, maar willen we een goede show neerzetten, dit gaan we proberen met uw aller hulp. In de loop van het jaar zullen regelmatig nieuwbrieven verschijnen, deze zullen informatie of oproepen, bv. voor invulling van speciale functies, bevatten. Wij hopen dan ook dat we op uw medewerking kunnen rekenen. Op de site https://COM.MONDIAL2019.nl kunt u zich abonneren op die nieuwsbrief, hiertoe dient zich dan wel via die site aan te melden.

Om alvast enige informatie te geven betreffende de wijze van inschrijven en de toegestane vogels alvast enige informatie dienaangaande.

INSCHRIJVINGEN: 

Het is uitsluitend toegestaan om vogels in te schrijven, met gesloten pootringen, uitgegeven door de bij C.O.M. Nederland aangesloten organisaties NBvV – BEC en Parkieten Sociëteit.

WIJZE VAN INSCHRIJVEN:

Terzijnertijd kan iedere Nederlandse inzender (aangesloten bij NBvV, PS of BEC) zelfstandig m.b.v. zijn/haar kweeknummer en een zelf gekozen wachtwoord de inschrijvingen doen. Hierbij zijn de basisgegevens van de inzender al aanwezig en behoeven alleen aantallen en soorten opgegeven te worden. De betaling van de inschrijvingen zijn essentieel voor uw deelname. Inschrijvingen worden alleen geautoriseerd, indien betaling ontvangen is. Als inschrijver voor de Mondial kunt u wel beperkte contactgegevens wijzigen c.q. aan vullen.

INSCHRIJFMOGELIJKHEDEN:

Eigen kweek (E.K.) laatste kweekjaar (2018) van:

-Zangkanaries–Sectie A-B-C, Kleurkanaries– Sectie D en Vorm en postuurkanaries – Sectie E.

Eigen kweek (E.K.) laatste en voorlaatste kweekjaar (2018 en/of 2017) van:

-Gedomesticeerde exoten – Sectie F1;

-Zebravinken, Japanse Meeuwen, Rijstvogels, Gouldamadines, Spitsstaartamadines, Diamantvinken, Gordelgrasvinken, Ceresamadines, Binsenastrildes, Bichenowastrildes, Roodkop papegaaiamadines, Driekleur papegaaiamadines, Zilverbekjes, Loodbekjes, Kapoetsensijzen, Magelhaen sijzen, Mexicaanse roodmussen.

-Alle overige exoten – Sectie F2 (5 van zelfde soort in klasse mogelijk)

-Europese cultuurvogels sectie G1, Europese cultuurvogels mutaties – sectie G2, Hybriden -H.

 

Voor parkieten en papegaaien geldt voor sommige groepen dat het nu ook toegestaan is om 3 en 4 jarige vogels in te zenden, maar ook 7 jaar (ara’s kaketoes).

Eigen kweek (E.K.) laatste en voorlaatste kweekjaar (2018 en/of 2017)

-Engelse Grasparkieten -sectie I1, Kleurgrasparkieten -Sectie I2,

-Agaporniden – Sectie J

Eigen kweek (E.K.) laatste 3 jaar (2018 – 2017 -2016) Sectie K-

-Neophemas – Valkparkieten – Psephotus – Northiella, -Cyanoramphus, -Lathamus,

-Platycercus – Purpureicephalus – Barnardius – Polytelis –

Eigen kweek (E.K.) laatste 5 jaar (2018 – 2017 – 2016- 2015- 2014)

-Eunymphicus, -Alisterus, -Aprosmictus,

Eigen kweek (E.K.) laatste 4 jaar (2018 – 2017 -2016-2015) Sectie L

-Psittacula Krameri (2018, 2017, 2016 en 2015).

Eigen kweek (E.K.) laatste 5 jaar (2018 – 2017 -2016-2015-2014) Sectie L

Alexander – Derbyan

Eigen kweek (E.K.) laatste en voorlaatste kweekjaar (2018 en/of 2017) Sectie M

-Forpussen – Catharina – Brotogeris -Psilopsiagon.

Eigen kweek (E.K.) kweekjaar (2018 – 2017- 2016)

-Pyrrhuras – Aratingas – Muisparkieten.

Eigen kweek (E.K.) laatste 7 jaar (2018-2017-2016-2015-2014-2013-2012) Sectie N

-Amazonas -Ara – Cacatua

Eigen kweek (E.K.) kweekjaar (2018 – 2017- 2016)

-Poicephalus – Coracopsis – Psittacus.

Eigen kweek (E.K.) laatste 7 jaar (2018- 2017- 2016- 2015- 2014- 2013- 2012)

-Eclectus – Nestor- Tanygnatus- Deroptyus

Eigen kweek (E.K.) kweekjaar (2018 – 2017- 2016)

-Pionites – Pionopsitta – Touit- Trichlaria

Eigen kweek (E.K.) kweekjaar (2018 – 2017- 2016)

-Loris

Eigen kweek (E.K.) laatste en voorlaatste kweekjaar (2018 en/of 2017)

-Exotische Duiven – Sectie O.

Eigen kweek (E.K.) laatste en voorlaatste kweekjaar (2018 en/of 2017)

Kwartels en overige grondvogels Sectie P (mits geen beperkingen van overheidswege)

 

LET OP: 

-5 VOGELS (enkelingen) PER KLASSE toegestaan.

-STAMMEN inzenden kan ONGELIMITEERD (zoveel u wilt): indien dit in de betreffende secties toegestaan is, kan een stam samengesteld worden uit vogels van het laatste en voorlaatste kweekjaar, etc. (ook verschillende kweeknummers van de bij C.O.M. Nederland aangesloten organisaties zijn in een stam toegestaan).

(Wel BESLIST alle kweeknummers op het inschrijfformulier vermelden)

 

ENKELINGEN: 

Sectie H (Hybriden).

Hybriden van soorten en/of ondersoorten onderling en tri – hybriden worden niet toegelaten.

De jaartallen waarvoor vogels worden ingeschreven lopen bij COM niet gelijk met de Nederlandse organisaties. Er volgt onmiddellijke diskwalificatie bij constatering van onregelmatigheden. Inschrijfgelden worden niet terug betaald in dit soort gevallen.

 

Namens het Comité Mondial 2019
Albert Zomer