Nieuwsbrief 3, mondial 2019 Zwolle

Dit bericht is geplaatst in Tentoonstelling op door .
De Mondial komt naderbij en langs vele kanalen komen er vragen binnen van liefhebbers uit binnen- en buitenland die willen weten hoe het inschrijven te werk zal gaan. Dat zijn begrijpelijke vragen, want de Mondial in Nederland belooft een prachtige editie te worden en daar wil je bij zijn!

Vraagprogramma
Op de site is het vraagprogramma al online, echter alleen in het Frans en Engels. Zeer binnenkort zal de Nederlandse vertaling via de site beschikbaar zijn.
Liefhebbers uit anderstalige landen wendden zich het beste tot hun eigen organisatie met betrekking tot een vertaling.

Kooien
In het vraagprogramma staan de verschillende typen kooien genoemd. De kooien die gebruikt gaan worden staan inmiddels afgebeeld op de site (zie: formulieren > Informatie kooien).

Inschrijven voor Nederland
Van de drie Nederlandse bonden die onderdeel van de COM zijn, verwachten we veel deelnemers. Voor de diverse bonden zijn er verschillende inschrijfprocedures, kijk daarvoor op de verschillende websites.

NBvV-leden
De NBvV heeft de NAW-gegevens van haar leden, volgens de richtlijnen van de AVG, in het systeem van COM geplaatst. Deze leden krijgen toegang tot het inschrijfsysteem door het aanmaken van inloggegevens. Dit gaat op ongeveer dezelfde manier zoals we gewend zijn op onze eigen Kampioenschappen, door het invullen van uw kweeknummer. Voor vragen richten we een helpdesk in. Leden die pas lid geworden zijn, kunnen via het aanmaken van een account toegang krijgen tot het inschrijfsysteem. De startdatum en sluitingsdatum van inschrijving worden nog bekend gemaakt. Een Nederlandse inzender mag alleen vogels inzenden met ringen die uitgegeven zijn door bij de COM aangesloten bonden. In het inschrijfsysteem bestaat de mogelijkheid om kweeknummers van een andere COM-organisatie waar u lid van bent op te geven.
Deelname aan de Mondial kost per vogel 13 euro voor buitenlandse deelnemers en 13,50 euro voor deelnemers van de NBvV, PS en BEC. De 50 cent extra is een opslag voor COM-NL om zo een potje te kunnen vormen voor de volgende Mondials. Hiermee wordt in de toekomst een deel van het vervoer van de vogels bekostigd.

BEC-leden en PS-leden
Leden van de BEC en PS worden door hun eigen organisatie geïnformeerd over de wijze van inschrijven.

Inschrijven door gastlanden
Het inschrijven voor gastlanden geschiedt zoals dat ook in andere jaren ging. Raadpleeg uw eigen organisatie.

Inbreng van de Nederlands vogels
De inbreng verloop volgens een aangepast systeem. Inzenders uit Nederland krijgen niet zoals gebruikelijk hun bescheiden thuisgestuurd, maar krijgen de bescheiden op het moment van inbrengen. We hebben drie plaatsen waar vogels afgegeven kunnen worden. De zangkanaries via de ingang “A28”, de kleur- en postuurkanaries, exoten, hybriden en kleine parkieten via de “Hoofdingang” en de Europese cultuurvogels en de grote parkieten via de zijdeur van de “Dieze hal”. Op deze plaatsen moet u zich met de vogels melden, waarna u een volgnummer ontvangt van inleveren van de vogels. U kunt daarna dus rustig (in het restaurant) wachten totdat uw nummer wordt opgeroepen. Dit is om de opstoppingen voor de deuren te voorkomen. Dit wijkt af van wat we op de bondsshow gewend zijn. Een goede tip is om de vogels in vervoerskooien in te brengen. Dit geldt niet voor alle vogels. Vogels die volgens het vraagprogramma in eigen houten kooien geshowd worden hoeven niet omgekooid te worden. De inbreng sluit om 16.00 uur. Deze limiet is definitief.

Uitkooien
Na de show wordt er uitgekooid zoals u dat gewend bent. U krijgt een begeleider mee die samen met u de vogels terugplaatst in uw eigen vervoerskooien.

Verkoop van vogels
Leden van de NBvV krijgen de gelegenheid om vogels te koop aan te bieden. Via het inschrijfsysteem van de NBvV kunt u twee vogels per kooi te koop aanbieden. Tien procent van verkoopprijs vervalt aan de NBvV en elke aanbieder betaalt een vast bedrag van 5  euro aan administratiekosten. Ook niet-inzenders kunnen hier gebruik van maken. De inschrijving van verkoopvogels staat dus geheel los van het inschrijven van wedstrijdvogels. De verkoopruimte die in de Meerhal gesitueerd is, heeft beperkte ruimte, vandaar een limiet van 20 kooien per inzender, en vol is vol (3000 kooien totaal). Deze vogels moet u via de “Hoofdingang” inbrengen en vervolgens kunt u direct door lopen naar de Meerhal.

De verkoopvogels van NBvV-leden worden vermeld in een speciale verkoopcatalogus, die in tegenstelling tot de bondsshow los staat van de wedstrijdcatalogus. Dit komt doordat de beide systemen niet te combineren zijn. De catalogus van de verkoopvogels wordt niet geprint, maar kan thuis al geraadpleegd worden via de site. Zelf thuis printen, of een gedeelte daarvan kan natuurlijk wel.

Commerciële aanbieders van vogels
Tijdens COM wedstrijden is het gewoon dat commerciële aanbieders, vaak vanuit het buitenland komend, een eigen stand inrichten. In Zwolle is dat ook mogelijk door een stand te huren in de IJsselhal. Deze verkoop is gescheiden van de verkoop zoals de NBvV dit voor haar leden organiseert. De regels met betrekking tot het dierenwelzijn gelden ook voor deze aanbieders. Op de website staan voorbeelden van wat wel en niet toegestaan is. Tijdens de gehele show wordt streng toezicht gehouden door Surveillanten van de NBvV. Overtreders worden bij geen verbetering uit de hal verwijderd. Particulieren of verenigingen die zelf vogels willen aanbieden kunnen ook een stand huren. Buiten de hal is handel en overdracht van vogels verboden. Ook hier wordt permanent toezicht op gehouden. Bij overtreding wordt de politie ingeschakeld.

Overdrachtsbewijs
In de hal is een speciaal loket ingericht waar een overdrachtsbewijs te verkrijgen is. De nieuwe eigenaar heeft dit vaak vanwege plaatselijke regelgeving nodig, om de vogel in te mogen voeren. Het overdrachtsbewijs is een officieel document en kost 5 euro.

Entree
Het wordt mogelijk om via E-ticketing entreebewijzen te verkrijgen, zowel voor bezoekers uit Nederland als uit andere landen. Ook voor groepen is het mogelijk om dit in één keer te regelen. Houd de site in de gaten waar binnenkort een link geplaatst zal worden. Bezitters van E-tickets maken bij de entrée gebruik van een “fast lane”.

Entree voor Nederlands deelnemers
Deelnemers uit Nederland krijgen hun E-ticket bij het inbrengen van de wedstrijdvogels. Deze is inwisselbaar bij de kassa aan de linkerkant van de hal voor een polsbandje. Inzenders van meer dan twee vogels hebben twee dagen gratis toegang. Dit is inclusief de dag van uitkooien. Ook de deelnemers gebruiken de “ fast lane”.

Inzenders uit gastlanden
Het verkrijgen van een entreebewijs voor inzenders uit een gastland is gescheiden van de bezoekers. Op borden aan de gevel van de hal staat waar u als inzender moet zijn. Let daarop. Het bespaart u veel tijd. Voor de uitgifte van een entreebewijs is legitimatie verplicht.

Parkeren
Deelname aan de show geeft recht op twee keer vrij parkeren. Dit is uitsluitend tijdens het inbrengen van de wedstrijdvogels en op de sluitingsdag. Parkeerkaartjes worden uitgereikt na vertoon van bewijs van deelname en identiteitsbewijs. Tijdens de openingsdagen is er  geen vrij parkeren, behalve voor de organisatie en medewerkers.

Verkoop van Catalogus
De verkoop van catalogussen geschiedt in de hal en niet bij de kassa’s. Op twee plaatsen zijn er verkooppunten waar u een catalogus kunt kopen. Dit is bij binnenkomst, maar ook in Bondsstand in de wedstrijdhal.

Catalogus en Keurbrieven voor de inzenders
Inzenders krijgen hun reeds betaalde catalogus niet bij de entrée, zoals u gewend bent tijdens onze eigen show, maar in de AA-hal waar de wedstrijdvogels staan uitgestald. Rondom zijn 40 landenstands ingericht en bij de stand van COM-NL liggen de catalogussen en keurbrieven klaar op vertoon van uw deelnamebewijs.

Prijzen
De gewonnen prijzen zijn door de Nederlandse inzenders op zondagmiddag af te halen op vertoon van uw deelnamebewijs.

Medewerkers, standhouders en convoyeurs
Medewerkers en standhouders melden zich aan de zijkant van de IJsselhal (nabij de “A28” ingang).  Daar krijgen ze een polsbandje en hoeven niet in de rij te staan. Convoyeurs hebben een badge en kunnen via de “A28”ingang naar binnen.

Speciaalclubs
De speciaalclubs van de NBvV krijgen een presentatieruimte aangeboden in de AA-hal. De verdeling van de beschikbare ruimte is zoals we die tijdens de bondsshow gehanteerd hebben. Speciaalclubs die meer ruimte wensen, kunnen een stand huren in de IJsselhal. Let op: In de AA-hal mogen geen vogels geshowd worden, behalve de wedstrijdvogels.

Website en Nieuwsbrief
Alle ontwikkelingen kunt u volgen via de digitale nieuwsbrief. U kunt zich gratis abonneren via de website van de speciale Mondial site.

Bezoek https://com.mondial2019.nl