Nieuwsbrief 4, mondial 2019 Zwolle

Dit bericht is geplaatst in NBvV,Tentoonstelling op door .

Het huidige organisatiecomité, v.l.n.r. Klaas Snijder, Sjoerd Munniksma, Harrie Rietberg, Dirk Verburg, Sjaak van Bennekom, Onno Bijlsma, Bennie Horsting, Evert Berns, Rein Grefhorst, Albert Zomer
De Wereldshow: Van Rosmalen naar Zwolle

Het organiseren van een wereldshow is niet niks. Veel overleg, veel discussie en soms lastige beslissingen. Een commissie is hier dagelijks mee bezig. In deze nieuwsbrief een herinnering aan “Rosmalen” als opstapje naar “Zwolle”.

Na het succes van de wereldshow in 1998 in Zutphen en de teleurstelling van het afgelasten van de wereldshow in 2006 door de vogelgriep, heeft het bestuur van de ANBvV toch weer kansen gezien. Nog éénmaal een wereldshow organiseren, dat was de wens van het bestuur en deze wens werd groot gedragen binnen de bond. Een aanvraag werd er ingediend en we kregen de toewijzing voor het jaar 2015.

Vanaf de toewijzing was er heel veel werk te doen, zoeken naar een goede locatie en het samenstellen van de verschillende  werkgroepen. Als locatie werd al snel het Autotron in Rosmalen gekozen. Vlak aan de snelweg, veel parkeerruimte en voldoende hallen om de vogels ruim kwijt te kunnen. Onder de bezielende leiding van Rein Grefhorst en zijn team, in samenwerking met COM Nederland, is er in een korte tijd veel in gang gezet. Er zijn ruim 22000 vogels ingeschreven en bijna net zoveel kartonnen kooien gevouwen. Dit vouwen was een geweldige klus die meerdere dagen in beslag nam, een klus die wij als organisatiecommissie hadden onderschat.  Met  steun van de NBvV, KBOF, VVNK en de AOB hadden we voldoende stellingen om alle vogels  kwijt te kunnen. Het keuren gebeurde in twee dagen op handgeschreven keurbriefjes. Nu gaat dat op de tablet rechtstreeks naar de computer. De keurbriefjes komen nu allemaal op naam uit de printer. Wij moesten nog alles via alfabetische volgorde rangschikken. Het grote voordeel van Rosmalen was dat er achter de hallen voldoende huisjes waren voor de benodigde overnachtingen, door sommigen als heel prettig ervaren, maar er waren ook mensen die dit minder ambiëren.  Daarmee is maar weer eens duidelijk dat je het nooit iedereen naar de zin kunt maken.

En nu naar Zwolle. Na het samengaan van de twee bonden, is van de COM internationaal het verzoek gekomen of wij de wedstrijd van 2019 konden organiseren. Deze was eigenlijk toegewezen aan Frankrijk, maar vanwege financiële problemen hebben zij de organisatie teruggegeven. Na overleg met een aantal oud-bestuurders van de ANBvV,  die direct hun medewerking en kennis beschikbaar stelden, is besloten er voor te gaan.
De ervaring van de show in Rosmalen kunnen we nu goed gebruiken. Er is een Mondial -werkgroep samengesteld waarin ook Rein Grefhorst, Onno Bijlsma en Bennie Horsting hebben plaatsgenomen. Er is al heel veel werk verzet betreffende het indelen van de hallen, het verhuren van commerciële stands en de contacten met de sponsoren. Duidelijk is wel dat er ditmaal over veel meer mankracht kan worden beschikt waardoor het werk veel beter verdeeld kan worden. Omdat er veel wordt geklaagd over de verlichting van de tentoonstellingskooien, was het voor ons een belangrijke opdracht om deze klachten serieus te nemen en aan te geven dat dit een uitdaging zou gaan worden.
Fijn dat wij als oud-bestuurders onze ervaring in kunnen zetten voor nu de NBVV.
Overigens wil ik daar graag aan toevoegen dat onze kennis en inzet worden gewaardeerd.

Sjaak van Bennekom

De sponsoren: