Nieuwsbrief no: 3 samenwerking NBvV en ANBvV:

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized op door .
Nieuwsbrief samenwerking NBvV en ANBvV
Nummer 3, juli 2015Nieuwsbrief nr. 3 gaat vooral over Vogel 2016, de show in Apeldoorn waar beide bonden samen hun jaarlijkse bondsshow gaan houden en die geldt als nationaal kampioenschap.

Er is besloten gebruik te maken van het vraagprogramma, tentoonstellingsreglementen, keurbevoegdheden, keurtechniek en prijsindeling van de NBvV. Dit besluit is genomen omdat de NBvV een opgeschoond vraagprogramma heeft geïmplementeerd, waar ook de digitale inschrijfmethode voor Vogel 2016 op is aangepast. Leden van de ANBvV kunnen dit jaar net als de leden van de NBvV gebruik maken van deze inschrijfmodule. Speciaal voor hen wordt een helpdesk ingericht. Zie hiervoor ook de bondsbladen. De keurmeesters van NBvV en ANBvV zullen gezamenlijk actief zijn tijdens de keuring van Vogel 2016. Na vergelijking van het aantal vogels dat de afgelopen jaren is ingeschreven op de shows in Zutphen en Apeldoorn is besloten dat per 3 keurmeesters NBvV steeds 1 keurmeester ANBvV zal worden ingezet.

Nog deze zomer zullen de keurmeesters van beide bonden, die Vogel 2016 gaan keuren, worden geselecteerd. Tijdens een speciaal te houden technische dag zullen de geselecteerde keurmeesters elkaar treffen en worden ingelicht over het gebruik van het verkorte keursysteem voor de senior inzenders. De jeugdinzendingen worden van een volledig ingevulde keurbrief voorzien. Maar ook de manier waarop de prijstoekenning plaats zal vinden, zal aan de orde komen. Tijdens de keuring van Vogel 2016 zullen de keurmeesters van beide bonden ook daadwerkelijk samenwerken.

Wie in 2016 kampioen, zilver of brons haalt in een groep, is tijdens Vogel 2016 ook daadwerkelijk de Nederlandse winnaar van die prijs. Er worden geen specifieke NBvV of ANBvV winnaars aangewezen. Na afloop van Vogel 2016 zal een gedegen evaluatie worden gehouden met als doel op basis van ervaring die is opgedaan, de verdere samenwerking uit te bouwen kijkend naar het volgende tentoonstellingsseizoen.

De Parkietensociëteit, de Belangenbehartiging Europese Cultuurvogels, de Forpusclub en andere organisaties die deel uitmaakten van de bondsshow van de ANBvV zullen niet actief zijn tijdens Vogel 2016. Deze organisaties zijn hiervan inmiddels op de hoogte.

Bestuurlijke samenwerking
De projectgroep heeft besluiten genomen t.a.v. het bestuur van de diverse geledingen. Zo is besloten dat in de zeer nabije toekomst het hoofdbestuur van de NBvV uitgebreid wordt met twee bestuurders van de ANBvV. Ook het NBvV KMV bestuur wordt aangevuld met een ANBvV bestuurder evenals de drie TC’s van de NBvV die ook worden aangevuld.

Speciaalclubs
Beide organisaties kennen speciaalclubs, studieclubs ed. Na de zomervakantie wordt een Werkgroep Speciaalclubs opgericht.

De Projectgroep.