Nieuwsbrief No: 6 samenwerking N.B.v.V. en A.N.B.v.V.

Dit bericht is geplaatst in NBvV op door .

Nieuwsbrief samenwerking NBvV en ANBvV
Nummer 6, december 2015
Stand van zaken
Bijna is het zo ver dat NBvV en ANBvV hun eerste proeve van bekwaamheid kunnen afleggen
als het gaat om samenwerken. Want laten we eerlijk zijn, zo wordt ook wel een beetje
aangekeken tegen NK Vogel 2016. In de voorbereidingen is het goed gegaan dus er is alle
vertrouwen dat het ook in Apeldoorn wel goed komt. Eigenlijk wordt ook al een beetje
gekeken naar de periode na de show. Immers dan zijn er nog maar net 4 maanden te gaan
om voorstellen voor te bereiden die moeten worden voorgelegd die uiteindelijk moeten
worden voorgelegd aan Algemene Vergadering en Bondscongres. De uitwerking van de vele
gesprekken is al ver gevorderd. Zo is het 1e concept rapport neergelegd in de Projectgroep.
Let wel: concept en ook nog de eerste keer dat werd gesproken over wat aan de besturen
van beide bonden zou kunnen worden voorgesteld. Wat is haalbaar? Wat moet nu en wat
kan later, zijn vragen die daarbij spelen. De komende weken wordt binnen de Projectgroep
verder gestoeid met ideeën en teksten die dan in het eindrapport naar de besturen gaat.
Vervolgens moeten ze dan in de eerste helft van februari worden voorgelegd aan Bondsraad
en Raad van Advies. Pas als daar groen licht is gegeven, kan het verdere traject naar de
achterban worden afgelegd. Eindpunt is dan zaterdag 21 mei bij AV en Bondscongres.
Februari lijkt nog ver weg, maar als je in aanmerking neemt dat er nogal wat feestdagen aan
komen en ook Vogel 2016 nog voor de deur staat, dan weten we dat er flink wat druk op
staat.
Statistiek van Vogel 2016
Als we op de cijfers afgaan wordt het een geweldige show in Apeldoorn met meer vogels
dan vorig jaar. In totaal staan er maar liefst 13.727 vogels ingeschreven en dat is tov 2015
maar liefst 30% meer! De vogels zijn verdeeld over 698 stammen en 1551 stellen. Daarbij
komen dan nog 7833 enkelingen. Dat alles bij elkaar is ingebracht door maar liefst 1456
inzenders. Daarbij is Apeldoorn begin januari dus echt het Mekka van de vogelliefhebber.
Ontbreken is dus geen optie. Vermeldenswaard is daarbij nog dat er ook meer zangkanaries
present zijn in vergelijking met vorig jaar. In totaal gaat het om 447 zangers.
Ook de verkoopklasse mag er weer zijn. Op de “bovenverdieping” staan maar liefst 2506
kooien bijeengebracht door 299 inzenders. Alle kans dus om een paar goede
kweekexemplaren op de kop te tikken.
Volg Vogel2016 op facebook.