Vogelshows en vogelgriep.

Dit bericht is geplaatst in NBvV op door .

Meer zekerheid doorgaan vogelshows

Vogelgriep.

Het woord alleen al jaagt menig vogelliefhebber de stuipen op het lijf en zeker de meeste bestuurders in vogelland. Immers de risicofactor bij het doorgaan van vogelshows is tot nu toe onvermijdelijk gekoppeld aan vogelgriep. De laatste jaren is menige tentoonstelling niet doorgegaan vanwege deze dierziekte en dat heeft tot heel wat frustratie geleid. Maar het goede nieuws is dat daarin verandering lijkt te gaan komen.

Het was voorzitter Klaas Snijder, die bij de laatste bestuursvergadering in november, zorgde voor een positieve insteek door bij de mededelingen al gewag te maken van het feit dat de inzet van de gezamenlijke vogelbonden een eerste succes had opgeleverd bij het ministerie. Het opgestelde vogelprotocol werd welwillend bezien en leidde tot de opstelling dat ook in het Haagse men overtuigd begint te raken van het feit dat er nauwelijks een risicofactor is tussen vogelgriep en het houden van vogels. Daarmee is ook de weg geopend voor het laten doorgaan van de vogelshows, ook al is er sprake van vogelgriep. Daarbij zullen natuurlijk wel de afgesproken regels in acht moeten worden genomen (zie de site van de NBVV), maar van een slot op de deur is geen sprake meer. Uiteraard moet een en ander nog definitief op papier komen maar alle betrokkenen zijn daarover positief gestemd. Opluchting enerzijds en ook overtuiging dat een vasthoudende aanpak met degelijke argumentatie steunend op (wetenschappelijke) feiten uiteindelijk loont. Dat vraagt vaak wel veel tijd maar het resultaat is er dan ook naar. Echter; mocht er binnenkort vogelgriep uitbreken, dan is het voor afdelingen binnen een beschermingsgebied verstandig om bij het bondsbureau of de website van de NBvV te informeren naar de juiste regelgeving. Jan de Bruine, lid van de commissie Dierenwelzijn en wetgeving zal dan terstond in overleg treden met het ministerie welke maatregelen dan exact gelden.